Mikä merkitys näyttelyillä on?

Koiranäyttelyt ovat olleet jo pitkään koirankasvattajien ja harrastajien suosiossa. Näyttelyssä koiran ulkoisia ominaisuuksia arvioidaan ja eri roduille on määritelty omat kriteerit, jotka yksilön on täytettävä pärjätäkseen näyttelyssä. Yleensä näyttelytoiminta on ajateltu vahvasti kasvattajatoimintaan kuuluvaksi ja sillä haetaan koiralle arvoa. Näyttelyssä menestyminen nostaakin koiran arvoa ja menestyneillä koirilla halutaan pentuja. Jos toinen pennun vanhemmista on menestynyt näyttelyssä, se nostaa myös pennun arvoa. Molempien menestys vaikuttaa pennun hintaan jo merkittävästi.

Mitä näyttelyyn osallistuminen vaatii?

Näyttelyissä koiralla pitää olla rokotukset ajan tasalla ja koiraa ei voi viedä näyttelyyn vähänkään kipeänä. Koiran pitää olla myös koulutettu niin, että se ei aiheuta häiriötä tai ongelmia näyttelyssä, jossa on monia muitakin koiria ja paljon ihmisiä.

Ennen näyttelyjä koiran turkki hoidetaan, hampaat puhdistetaan huolella ja näyttelyasentoja harjoitellaan. Koiran pitää suhtautua myös käsittelyyn luontevasti, sillä näyttelyssä ei pelkästään silmämääräisesti katsota koiraa, vaan tuomari myös tutkii koiraa käsin, muun muassa kurkistaa hampaat. Koiran on yleensä kuuluttava myös Kennelliittoon päästäkseen näyttelyyn.

Rotukohtainen näyttely vai Match Show?

Rotukohtaisia näyttelyjä järjestetään vuosittain ja lisäksi on ryhmänäyttelyjä. Rotukohtaisissa näyttelyissä koiran pitää olla Kennelliiton rekisterissä, sillä paperiton koira lasketaan sekarotuiseksi, vaikka olisikin todellisuudessa puhdasrotuinen. Rotukohtaisten näyttelyjen kriteerit on kansainvälisesti määritelty ja tuomarit arvioivat niiden perusteella koiraa. Säännöt ovat kaikille samat, joten poikkeamia ei siinä voi esiintyä.

Koira, joka voittaa näyttelyn saa SERT-merkinnän ja kun koira on saanut SERT-merkintöjä kolme, se saa muotovalion arvon. Muotovalion arvo on erittäin tavoiteltu merkintä koiralle, sillä se lisää koiran kiinnostavuutta jalostuksessa ja kasvatuksessa. Se myös vaikuttaa merkittävästi koiran ja sen pentujen arvoon.

Match Show:t taas ovat leikkimielisiä näyttelyjä, joissa koirat arvostellaan aluksi pareittain. Parempi koira saa punaisen nauhan ja toiseksi tullut sinisen nauhan. Kun koirat on jaettu punaisiin ja sinisiin koiraryhmiin, molemmat ryhmät arvostellaan erikseen. Ensin arvostellaan siniset ja sen jälkeen punaiset koirat. Match Show:ssa ei voida koiraa arvostella rotumääritelmien mukaan, sillä koirat ovat sekarotuisia ja varsinaisia rotukriteereitä on mahdoton määritellä. Arvostelukriteerien määrittely on kaikin puolin haastavaa, joten ne voivat vaihdella paljonkin.